ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณากรณีผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย เห็นชอบจ่าย 2 ราย งดจ่าย 1 ราย (กรณีจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา)

ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณากรณีผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย เห็นชอบจ่าย 2 ราย งดจ่าย 1 ราย (กรณีจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา)

.

(วานนี้)วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น2 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีนางชุลีกรณ์ แนวณรงค์ ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเลขานุการ ฯ ทั้งนี้มีเรื่องพิจารณา เป็นกรณีผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติฯ ดังนี้ จ่าย 2 ราย งดจ่าย 1ราย รวมจ่ายเงินทั้งสิ้น 22, 240 บาท

.

ส.ปชส.อต. ภาพ/ข่าว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar