"การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ "

"การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ "

ด้วยในปีงบประมาณ 2566 กรมการปกครองได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ซักซ้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการดำเนินโครงการ ทั้งการวางแผน จัดทำโมเดล การออกแบบการดำเนินการ การคัดแยก การเฝ้าติดตาม ด้วยความพร้อมที่เรามีทีมฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย ที่ร่วมด้วยช่วยกันกับปลัดอำเภอ นายอำเภอ ทีมตำรวจ ทีมสาธารณสุข ตลอดจนภาคีเครือข่าย สำหรับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม การสังคมสงเคราะห์จำเป็นและเหมาะสม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

วันนี้ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา(ศูนย์บวรรักษ์) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar