นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก ในวันพฤหัสบดีที่ 30พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมความพร้อมในสถานที่รับรอง พาหนะรับรองในแต่ละจุด และดำเนินการตามแผนปฎิบัติด้านความมั่นคง ความปลอดภัย รวมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส.ปชส. อุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar