จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี(นายเศรษฐา ทวีสิน)และคณะ ซึ่งจะลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมตามที่ได้มอบหมายภารกิจและรายงานการเตรียมพื้นที่ ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลและวิดิทัศน์ พร้อมทั้งนิทรรศการที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar