กอช.ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งสร้างความรู้ทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน
ที่โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน โดยมีนางสาว จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ผู้แทนจากธนาคาร ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ตลอดทั้งนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นางสาว จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการออมก่อนใช้และใช้จ่ายอย่างพอเพียง เพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณ ให้นักเรียนได้มีการวางแผนทางการเงินบริหารเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่ง กอช. เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ผลตอบแทนที่ดี และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียน จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท ต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน สำหรับช่องทางการออมเงิน ปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัคร ส่งเงินออมต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช. ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนอาทิ แอปพลิเคชัน กอช., ไลน์ กอช., แอป K PLUS, แอป Krungthai NEXT และแอป Mymo GSB ในปี 2565 ที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมกับ กอช. ผ่านเสมียนตราอำเภอ และตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หน่วยรับสมัครสมาชิกและเครือข่าย กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก กอช. สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2565 ทั้งสิ้น 20,160 คน ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2566 มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,119 คน ชึ่งตามเป้าหมายที่วางไว้ 2,440 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ได้รับรางวัลเป็นลำดับต้นๆของประเทศ และมีเป้าหมายการสร้างตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการออมเงินกับ กอช. แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งการรับสมัครสมาชิกส่งเงินออมสะสม และออมต่อเนื่อง

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar