องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนและราษฎร พร้อมติดตาม การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.40 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ณ ฐานปฎิบัติการบ้านช้างศึก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 80 ถุง ได้แก่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 จำนวน 60 ถุง ,ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือนที่ 319 กองกำลังผาเมือง (ชปกร 319 กกล.ผาเมือง) จำนวน 10 ถุง และ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3219 (ชพส 3219) จำนวน 10 ถุง โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอบ้านโคก หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 บรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานและด้านความมั่นคง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นมา พื้นที่รับผิดชอบแนวชายแดน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 3 ตำบล คือ ตำบลม่วงเจ็ดต้น ,ตำบลบ้านโคก และตำบลนาขุม (ยกเว้น พื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย)

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar