นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน และการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนภูดู่ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจุดที่ 3 และจุดสุดท้ายในการตรวจราชการ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ พร้อมพบปะประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
นายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการสำคัญในพื้นที่อำเภอน้ำปาด การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์และการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก ให้เป็นด่านศุลกากรในอนาคต นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์และการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อำเภอบ้านโคก ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด โดยมีประชาชนในพื้นที่ต่างมาให้การต้อนรับ และมอบดอกไม้ พวงมาลัยคล้องคอกันอย่างเนืองแน่น ด้านนายกฯ กล่าวว่า ภาระกิจในการขับเคลื่อนระบบคมนาคมขนส่งโซนเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในอนาคตจะได้มีการก่อสร้างสะพานข้ามเหนือเขื่อนสิริกิติ์ (สะพานปากนาย) ทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดน่าน สะดวกมากขึ้น เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างเข้าด้วยกัน ในส่วนเรื่องของการผลักให้ด่านภูดู่ให้เป็นด่านศุลกากรนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การที่ได้มีด่านศุลกากรถาวรนั้น ก็จะสร้างความสะดวก รวดเร็วในการส่งสินค้าไปยังจีนและลาวมากขึ้น ด้านเรื่องสิทธิ์ที่ดินทำกิน ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน หลังจากที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี ซึ่งหลังจากนี้ในอีก 6 เดือน อาจจะได้คำตอบกับนโยบายที่ชัดเจนในการมีนิคมสร้างตนเอง และประชาชนมีพื้นที่ทำกินอย่างสมศักดิ์ศรี ท้ายสุดในการมาอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ สำคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ให้อุตรดิตถ์เป็นศูนย์กส่งลางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าขายให้ดีขึ้น สามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ดีขึ้น ส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานรุ่นหลังต่อไป

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar