หุ่นฟางข้าวสารมารถสร้างความโดดเด่นในงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2565 ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่บริเวณลานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2566 โดยในปีนี้มีการจัดประกวดการตกแต่งฟางข้าวเป็นรูปต่างๆ สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมเป็นจำนวนมาก การจัดงานประเพณีทำขวัญข้าว หรือพิธีบูชาพระแม่โพสพ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติตามความเชื่อ เป็นพิธีกรรมสืบสานมรดกประเพณีในแต่ละท้องถิ่นต่อๆกันมา ที่แม่โพสพมีพระคุณต่อชีวิตของชาวนา การประกอบพิธีกรรมทำขวัญข้าวเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้าว ทั้งการเกิดเองตามธรรมชาติ และจากการที่มนุษย์จะกระทำอะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่น พิธีกรรมก่อนการหว่านข้าว การปักดำข้าว หรือพิธีกรรมทำขวัญรับขวัญการตั้งท้อง ก่อนการเกี่ยวข้าว และพิธีอันเชิญแม่โพสพเข้ายุ้งฉางเป็นต้น ซึ่งเป็น นายสุรศักดิ์ วงตั้ง นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า อำเภอพิชัยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรซึ่งข้าวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของเกษตรกรอำเภอพิชัย ได้ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอพิชัย กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก และให้เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอพิชัย โดยได้มีการจัดงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อหารายได้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม เรือนพระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว การประกวดการแปรรูปข้าว การจำหน่วยสินค้า OTOP การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประกอบพิธีทางสงฆ์พิธีทำขวัญข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรม เมื่อเสร็จสิ้นการจัดงานแล้วจะนำข้าวเปลือกที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคไปจำหน่าย และนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar