จัดระเบียบคนขอทานและผู้แสดงความสามารถ
ที่ห้องประชุมศรีพนมมาศ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ,ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณา โดยเฉพาะแผนการลงพื้นที่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า – 2019 โครงการ “เยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจดูแล” เป็นการลงพื้นที่ให้ข้อมูลและเก็บรวบรวมประชาชนกลุ่มเปาะบางก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขอทายน หรืออาจถูกหลอกลวงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี ทั้งนี้ที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการจัดระเบียบคนขอทาน ซึ่งไม่พบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์แต่อย่างใด จะพบผู้แสดงความสามารถที่ทำการแสดงดนตรี ร้องเพลง ที่ได้จดทะเบียน และมีบัตรผู้แสดงความสามารถ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์เรียบร้อยแล้ว นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน โดยให้ออกเป็นคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เจ้าของกิตจการตลาดเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับทางพัฒนาสังความและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นบุคลขอทานที่อาจถูกหลอกลวงเพื่อทำการขอทานโดยความไม่สมัครใจด้วย พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ลงพื้นที่ตรวจเก็บข้อมูลและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึง ผู้ที่ทำการขอทานจะต้องมีบัตรรับรองและได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้นถึงจำดำเนินการขอทาน และแสดงความสามารถได้

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar