สุ่มตรวจทุเรียนอ่อน
ที่ร้านค้าริมถนนสายพิษณุโลก – เด่นชัย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้นำเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ สคบ. พานิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกสุ่มตรวจแผงจำหน่ายผลไม้ ริมถนนสายพิษณุโลก – เด่นชัย ช่วงตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกันการจำหน่ายผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนด้อยคุณภาพให้กับผู้บริโภค โดยห้ามให้มีจำหน่ายทุเรียนอ่อน ติดป้ายบอกราคาชัดเจน พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจผู้บริโภค รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเจ้าหน้าที่จาก เกษตรจังหวัด ได้นำอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียน ทำการสุ่มตรวจสอบ ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เป็นเพราะในปีนี้ความต้องการบริโภคทุเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีคนบางกลุ่มใช้วิธีการนำทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาด ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือพ่อค้า – แม่ค้า และ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนโดยเฉพาะอำเภอลับแล อำเภอเมืองบางส่วนและอำเภอท่าปลา รักษาคุณภาพเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดที่ยั่งยืน ไม่จำหน่ายผลผลิตทุเรียนอ่อน ซึ่งเป็นการหลอกลวงผู้ซื้อหรือผู้บริโภค หากพบการเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีผู้ขายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือ อำเภอที่ตั้งของร้านจำหน่ายสินค้า เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 และ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 มีโทษทั้งจำ และ ปรับ

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar