นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุม ศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี 2567 โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

ปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีจำนวนประชากร 439,629 คน เป็นเพศชาย 213,882 คนคิดเป็น 48.65% เพศหญิง 225,747 คนคิดเป็น 51.35% มีครัวเรือนหรือบ้าน จำนวน 177,596 ครัวเรือน และ ครัวเรือนที่มีปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีปัญหาอยู่หลายมิติ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และการเข้าถึงสิทธิ์ โดยเฉพาะมิติเรื่องรายได้เป็นปัญหามากที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

สำหรับแผนที่จะดำเนินการด้านครอบครัวในช่วงเดือนเมษายน 2567 นี้ จะประกอบไปด้วยการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว พื้นที่ความปลอดภัยของครอบครัว การลดความรุนแรงในครอบครัวรวมทั้งส่งเสริมบูรณาการเครือข่าย ด้านครอบครัว โดยมติที่ประชุม จะเน้นเรื่องการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เป็นเรื่องสำคัญ อันดับ1 เพราะสามารถส่งผลให้แผนด้านอื่นๆประสบผลสำเร็จตามมา จากนี้ที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2567 และพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อเป็นบุคคลและครอบครัวตัวอย่างของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป

ส.ปชส. อุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar