สรุปข้อมูล มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 26 จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 . ลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ย 626 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 576 ราย ทุนทรัพย์กว่า 122 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกว่า 47 ล้านบาท . ข้อมูลจาก สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ปชส.อต.ผลิต/เผยแพร่

 คะแนนโหวต :