นายกฯ หารือเอกชนชั้นนำสหรัฐฯ เพิ่มโอกาสด้านการเงิน ดิจิทัลเทคโนโลยี และ Soft power

นายกฯ หารือเอกชนชั้นนำสหรัฐฯ เพิ่มโอกาสด้านการเงิน ดิจิทัลเทคโนโลยี และ Soft power

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำสหรัฐฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัท Citi โดยบริษัท Citigroup บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี 2510 ภายใต้บริษัท The Commercial Credit Corporation (Thailand) Ltd. โดยให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าองค์กร สถาบันและลูกค้าบุคคลมากกว่า 1 ล้านราย โดยบริษัทฯ ชื่นชมนโยบาย EV และแบตเตอร์รี่ของรัฐบาล และพร้อมร่วมกับไทยจัด Roadshow โครงการ Landbridge เพื่อชักชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงการ

บริษัท Tiktok เป็น Application เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นสร้าง และแชร์คลิปวิดีโอสั้น พัฒนาโดยบริษัท ByteDance

ผู้บริหารบริษัทฯ ชื่นชมและยินดีที่ประเทศไทยมีผู้ใช้ Tiktok จำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ มีความพยายามที่จะเดินหน้าสู่ภาคการศึกษา พร้อมเห็นว่าการค้าบน Tiktok มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างมาก โดยนายกฯ กล่าวเชิญชวนบริษัทให้ร่วมพัฒนา Soft power ในจังหวัดเมืองรองของทุกภูมิภาคของไทย ที่มีสินค้าท้องถิ่น (OTOP) ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสินค้าและบริการในอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ นายกฯ ได้เชิญชวนให้บริษัทฯ ตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training center) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนธุรกิจในไทยอีกด้วย ซึ่งบริษัทพร้อมพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้

บริษัท Booking.com ประกอบด้วยธุรกิจ 3 อย่าง booking.com, Agoda และ OpenTable โดย Agoda มีสำนักงานใหญ่ในไทย บริษัทฯ ชื่นชมนโยบาย Soft power ของไทย และทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น โอกาสนี้ นายกฯ หวังที่จะให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเที่ยวเมืองรอง โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ไทยเป็น World Festival Destination ที่สามารถมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งบริษัทฯ พร้อมร่วมมือในเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ในขณะที่ OpenTable สนใจและกำลังพิจารณาที่อาจจะเปิดสาขาในไทย ส่วนบริษัท Booking.com เห็นว่าหากไทยมีสิทธิประโยชน์ (incentives) ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในไทย ก็พร้อมที่จะพิจารณาเปิดบริษัทฯ ในไทย

ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/74827...


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar