ข่าวดี!! กยศ. ปรับวิธีคำนวณยอดหนี้ใหม่ ลดหนี้เร็วขึ้น คาดแล้วเสร็จ ธ.ค. นี้

ข่าวดี!! กยศ. ปรับวิธีคำนวณยอดหนี้ใหม่ ลดหนี้เร็วขึ้น คาดแล้วเสร็จ ธ.ค. นี้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ได้หารือแนวทางการคำนวณยอดหนี้ของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหม่ โดยจะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันใหม่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

.

การคำนวณชำระหนี้ใหม่นี้ จะปรับลำดับเริ่มจากตัดเงินต้นก่อน แล้วจากนั้นจึงตัดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่และดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เช่น จากเดิมร้อยละ 18 เบี้ยปรับลดเหลือร้อยละ 0.5

.

โดยการคำนวณใหม่จะครอบคลุมลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ของกองทุน กยศ. ประมาณ 3.5 ล้านราย ลูกหนี้ที่ผ่อนชำระมาแล้ว เมื่อคำนวณใหม่จะมีภาระหนี้ลดลงอย่างชัดเจน ลูกหนี้บางรายที่ยังผ่อนอยู่และยังผ่อนไม่หมด เมื่อคำนวณใหม่อาจจะหมดหนี้ หรือปิดหนี้ได้เลย ลูกหนี้บางรายที่ได้ชำระค่าปรับเกินเงินต้น กยศ. จะคืนเงินให้ การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะนำร่องกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือนและกุล่มที่ถูกฟ้องร้องและอยู่ในชั้นของกรมบังคับคดี โดยจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566

********************

เช็กวิธีการคำนวณหนี้ กยศ. (ใหม่)

ครอบคลุม 3.5 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 4 แสนล้านบาท โดยเน้นกลุ่มที่อยู่ในชั้นกรมบังคับคดี 4.6 หมื่นราย และกลุ่มที่คดีใกล้หมดอายุความอีกราว 4 หมื่นราย รวมถึงกรณีจ่ายหนี้ กยศ. เกิน 150% ของยอดกู้ สามารถหยุดจ่ายได้ทันที

.

การเช็กดูว่ายอดหนี้ของเราตอนนี้ชำระให้ กยศ. ไปแล้วถึง 150% หรือยัง วิธีการคือ เอาเงินต้น คูณ 150 หาร 100 ก็จะได้จำนวนเงินที่เราจะต้องชำระให้ กยศ. ซึ่งถ้าหากเราจ่ายถึงยอดที่ได้แล้วก็สามารถหยุดจ่ายได้เลยนั่นเอง เช่น

เงินต้น 1 แสนบาท ผ่อนชำระแล้ว 1.5 แสนบาท หยุดชำระได้ทันที

เงินต้น 1.5 แสนบาท ผ่อนชำระแล้ว 2.25 แสนบาท หยุดชำระได้ทันที

เงินต้น 2 แสนบาท ผ่อนชำระแล้ว 3 แสนบาท หยุดชำระได้ทันที

ทั้งนี้ลูกหนี้ กยศ. สามารถเช็กยอดหนี้ ต้น ดอก และตารางการจ่ายชำระได้ที่ แอปพลิเคชั่น กยศ. Connect โดยมีให้ดาวน์โหลดทั้งระบบ ios และ android


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar