จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนเมษายน 2567

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงาน “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนเมษายน 2567

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด ที่จะประสานความร่วมมือ ภายใต้แนวทางการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” รวมทั้งเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษอย่างสร้างสรรค์ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการทำอาหาร เป็นต้น

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบนโยบายทางการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน และรางวัลทางวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar