สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำปีงบประมาณ 2566)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำปีงบประมาณ 2566)


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบ สรข.1 ส.ปชส.อต ต.ค. 66.pdf |
แบบ สรข.1 ส.ปชส.อต พ.ย.66.pdf |
แบบ สรข.1 ส.ปชส.อต ธ.ค..66.pdf |
แบบ สรข.1 ส.ปชส.อต ม.ค.66.pdf |
แบบ สรข.1 ส.ปชส.อต ก.พ.66.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar