ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
image
ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองของพระพุทธเจ้าแห่งเดียวในโลกที่วัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้มีการยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีของชาวทุ่งยั้งมาตั้งแต่โบราณตราบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 100 ปี

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา
image
จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว
image
จังหวัดอุตรดิตถ์เปิด “จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท”บริเวณศาลากลางจังหวัด หลังได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคา
image
จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการหน่วยงานออกสุ่มตรวจร้านค้าจำหน่ายสังฆภัณฑ์ เพื่อสร้างความอุ่นใจปก่ผูบริโภค ในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เน้นการแนะนำติเสลากราคาสินค้า ระบุชนิดสินค้าให้ชัดเจน
image
มณฑลทหารบกที่ 35 เร่งปรับปรุงโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยกลับมาจากพื้นที่สีแดงมารักษาตัวที่บ้านเกิด “ปกป้องประชา โรงพยาบาลสนามเพื่อประชาชน สนับสนุนสาธารณสุขจังหวัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19”
image
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดอุตรดิตถ์”
image
จังหวัดอุตรดิตถ์รวมพลังบวร บ้าน วัด ราชการ บวรปันน้ำใจ เติมกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมสู้ภัยโตวิด -19
image
เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ทุ่มงบกว่า 1 ล้าน 3 แสนบาท สร้างและซ่อมแซมบ้านในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 33 หลังคาเรือน ให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีความยากจนและเป็นคนดีของสังคม ได้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย
image
จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการทีมบุคลากรสาธารณสุข ”ลูกพระยาพิชัยดาบหักและหลวงพ่อเพชร์ 4” 17 ชีวิต ช่วยโรงพยาบาลสนามบุษราคัม สู้ภัยโควิด-19 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี
image
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนแบบออนไซค์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตรวจคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้ากักตัวระยะเวลา 14 วัน แยกพัก 1 คน ต่อ 1 ห้อง
image
วัฒธรรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานพลังบวรทุกภาคส่วนช่วยเหลือคณะลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 30 คณะที่เดือดร้อนไม่สามารถทำการแสดงได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image