ข่าวเด่น

อัฐมีบูชา
ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองของพระพุทธเจ้าแห่งเดียวในโลกที่วัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้มีการยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีของชาวทุ่งยั้งมาตั้งแต่โบราณตราบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 100 ปี

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

หุ่นฟางข้าวสารมารถสร้างความโดดเด่นในงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2565  ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
หุ่นฟางข้าวสารมารถสร้างความโดดเด่นในงานประเพณีทำบุญกองข้าวเปลือก ประจำปี 2565 ของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์kick off เปิดศูนย์ธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิชัย  oeijv’เป็นศูนย์บำบัดผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากการเสพยาเสพติด
จังหวัดอุตรดิตถ์kick off เปิดศูนย์ธัญญารักษ์ โรงพยาบาลพิชัย oeijv’เป็นศูนย์บำบัดผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากการเสพยาเสพติด
นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน  และการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนภูดู่ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นจุดที่ 3 และจุดสุดท้ายในการตรวจราชการ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ พร้อมพบปะประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน และการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนภูดู่ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจุดที่ 3 และจุดสุดท้ายในการตรวจราชการ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ พร้อมพบปะประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อำเภอลับแล และติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อำเภอลับแล และติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร
นายกรัฐมนตรี กราบท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
นายกรัฐมนตรี กราบท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จุดแรก ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เขื่อนทดน้ำผาจุก
นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ จุดแรก ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ เขื่อนทดน้ำผาจุก
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนและราษฎร พร้อมติดตาม การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนและราษฎร พร้อมติดตาม การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
กอช.ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งสร้างความรู้ทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน
กอช.ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เร่งสร้างความรู้ทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.ในกลุ่มนักเรียน
จังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแแบบ
จังหวัดอุตรดิตถ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแแบบ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ภาคเอกชนนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ภาคเอกชนนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government