ข่าวเด่น

image
ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองของพระพุทธเจ้าแห่งเดียวในโลกที่วัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้มีการยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีของชาวทุ่งยั้งมาตั้งแต่โบราณตราบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 100 ปี

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image