อัฐมีบูชา
ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองของพระพุทธเจ้าแห่งเดียวในโลกที่วัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้มีการยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีของชาวทุ่งยั้งมาตั้งแต่โบราณตราบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลามากกว่า 100 ปี

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ”มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยความร่วมมือ 6 เครือข่ายสถาบันการเงิน  มีลูกหนี้มาลงทะเบียนแก้ไขหนี้เกือบหกพันคน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ ยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ”มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” โดยความร่วมมือ 6 เครือข่ายสถาบันการเงิน มีลูกหนี้มาลงทะเบียนแก้ไขหนี้เกือบหกพันคน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะ " บันทึกเทปถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.15 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 พร้อมกันนี้ นางฐิติพร ศิริโกศล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบันทึกเทปฯ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พาทัวร์สวนทุเรียนอำเภอลับแล สาธิตการตัดทุเรียนขึ้นชื่อ หลงลับแล หลินลับแล พร้อมเชิญชวนมาชิมทุเรียน “หลงหลิน ให้หลงใหล ที่ลับแล”
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พาทัวร์สวนทุเรียนอำเภอลับแล สาธิตการตัดทุเรียนขึ้นชื่อ หลงลับแล หลินลับแล พร้อมเชิญชวนมาชิมทุเรียน “หลงหลิน ให้หลงใหล ที่ลับแล”
จังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการภาครัฐ องค์กรการกุศลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพื้นที่อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการภาครัฐ องค์กรการกุศลออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพื้นที่อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์นำ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพื้นที่ห่างไกลอำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์นำ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพื้นที่ห่างไกลอำเภอน้ำปาด
ผู้ว่าฯพาเข้าวัด สืบสานพระพุทธศาสนา“ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5” น้อมนำหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ว่าฯพาเข้าวัด สืบสานพระพุทธศาสนา“ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5” น้อมนำหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานประเพณี ”อัฏฐมีบูชา”  การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าจำลองแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 69 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  22-30 พฤษภาคม 2567 ที่วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานประเพณี ”อัฏฐมีบูชา” การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าจำลองแห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 69 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2567 ที่วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สรงน้ำและห่มผ้าพระราชทาน  องค์พระเจดีย์วัดพระฝางสวางคบุรีมณีนาถ รำลึกถึงองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จังหวัดอุตรดิตถ์ สรงน้ำและห่มผ้าพระราชทาน องค์พระเจดีย์วัดพระฝางสวางคบุรีมณีนาถ รำลึกถึงองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นนาวา “วัง” หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรไทย
จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นนาวา “วัง” หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลานบุญ ลานธรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กิจกรรมสร้างบุญสมทบการซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลานบุญ ลานธรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ กิจกรรมสร้างบุญสมทบการซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567
รัฐบาลเร่งแนวทาง การใช้งบปี 67 ด้านการลงทุนอีก 5 แสนล้าน เพื่อให้ทันเวลาก่อนสิ้นปีงบ 67 กระตุ้น GDP เติบโตกว่าเป้า
รัฐบาลเร่งแนวทาง การใช้งบปี 67 ด้านการลงทุนอีก 5 แสนล้าน เพื่อให้ทันเวลาก่อนสิ้นปีงบ 67 กระตุ้น GDP เติบโตกว่าเป้า
ครม.เห็นชอบโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน หรือซูเปอร์แอปงบประมาณ 95 ล้านบาท
ครม.เห็นชอบโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน หรือซูเปอร์แอปงบประมาณ 95 ล้านบาท
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00 น นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567
ขอประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยงเนื่องจากการปิดถนน
ขอประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยงเนื่องจากการปิดถนน
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567
จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567
ครม.ไฟเขียว 'EEC Visa' ถือครองวีซ่าได้สูงสุด 10 ปี
ครม.ไฟเขียว 'EEC Visa' ถือครองวีซ่าได้สูงสุด 10 ปี
สรุปภารกิจนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ“ทัวร์นกขมิ้น 4 บุรี”
สรุปภารกิจนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ“ทัวร์นกขมิ้น 4 บุรี”
อาหารไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลก มาดูกัน!
อาหารไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลก มาดูกัน!

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government