สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำปีงบประมาณ 2565)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ประจำปีงบประมาณ 2565)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ต.ค.64.pdf |
พ.ย.64.pdf |
ธ.ค.64.pdf |
ม.ค.65.pdf |
ก.พ.65.pdf |
มี.ค.65.pdf |
เม.ย. 65.pdf |
พ.ค.65.pdf |
มิ.ย.65.pdf |
ก.ค.65.pdf |
ส.ค.65.pdf |
ก.ย.65.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar