ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพต
ที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งร่วมลงทะเบียนบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการร่วมมือตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน โดยมี พันตำรวจเอกนนทวร ศรีอินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร (สภ.) เมืองอุตรดิตถ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วม MOU ในครั้งนี้ พ.ต.อ.นนทวร ศรีอินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร (สภ.) เมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้คัดเลือก บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วนการปฏิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar