การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามแนวทางของนาย สมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และนาย นพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :