วิธีเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านออนไลน์ทำง่ายๆได้ด้วยตนเอง วันนี้ 12 มิ.ย. กระทรวงการคลัง เปิดระบบให้ตรวจสอบสถานะประกาศผลอุทธรณ์ผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ

วิธีเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านออนไลน์ทำง่ายๆได้ด้วยตนเอง วันนี้ 12 มิ.ย. กระทรวงการคลัง เปิดระบบให้ตรวจสอบสถานะประกาศผลอุทธรณ์ผ่าน-ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ

ความคืบหน้าภายหลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 1 พ.ค.66 โดย กระทรวงการคลัง เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น 1,266,682 ราย

ล่าสุด ในวันที่ 12 มิ.ย .66 ถึงวันครบกำหนดผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและทำการยืนอุทธรณ์ไปก่อนหน้านี้ สามารถเช็คสิทธิทางออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่าน ไม่ผ่าน รอบเก็บตกทางออนไลน์

- เข้าไปที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th

- คลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน

- คลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

- คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด

- คลิก ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ในรอบเก็บตกสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ 3 ธนาคารดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารออมสิน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด และ สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

ช่วงเวลายืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ มีดังนี้

- ปยืนยันตัวตน ภายใน 26 มิ.ย.66

- จะเริ่มใข้สิทธิได้ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป

- รับเงินรูดสินค้าทั้งสิ้น 1,200 บาท.

#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #ประเด็นสื่อสารประจำวัน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag