ชาวนาเฮ!ครม.เคาะเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เงินถึงมือเร็วสุด 20 พ.ย.

 

ชาวนาเฮ!ครม.เคาะเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ เงินถึงมือเร็วสุด 20 พ.ย.

ข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ 4.6 ล้านครัวเรือน ที่กำลังรอ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567

ทั้งนี้ คาดว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้อย่างช้าสุดไม่เกินภายใน 1 เดือน

สำหรับการดำเนินการ นับตั้งแต่มติครม.ออก และจะรอให้ ธกส.เคลียร์รายละเอียดประชุมบอร์ดเสนออีกครั้ง อย่างเร็วอาจจะเป็นวันที่ 17 พ.ย. หรือวันที่ 20 พ.ย.นี้

หลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

• เกษตรกรเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน

• ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

• เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag